FOUNDER

Mr. Trần Hoài Văn -  FOUNDER & CEO của dự án Clothes Better - nhiều năm kinh nghiệm trong việc sáng lập các dự án start-up internet. 

01

CO-FOUNDER

Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân - CO- FOUNDER & KỸ THUẬT VIÊN TRƯỞNG của dự án Clothes Better - nhiều năm kinh nghiệm trong ngành may mặc và sửa chữa quần áo.

02

 

 

01

FOUNDER

Mr. Trần Hoài Văn -  FOUNDER & CEO của dự án Clothes Better - nhiều năm kinh nghiệm trong việc sáng lập các dự án start-up internet. 

02

CO-FOUNDER

Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân - CO- FOUNDER & KỸ THUẬT VIÊN TRƯỞNG của dự án Clothes Better - nhiều năm kinh nghiệm trong ngành may mặc và sửa chữa quần áo.